ΓΡΑΦΕΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Θεοδωρόπουλου λειτουργεί τα τελευταία έτη στη Χαλκίδα και με τη μεθοδικότητα που το διακρίνει κατά το χειρισμό των ανατιθέμενων υποθέσεων, την άμεση πρόσβαση σε μια άριστα οργανωμένη βάση δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας και το ευρύ φάσμα των επιστημονικών συνεργατών που το εξυπηρετεί δίνει καίριες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πελατών του.